Kraniocerebrální trauma

4,9
Dostupnost:
na vyžádání

296 151 Kč

Jak hrozně to zní, tak hrozné to může být. Úraz hlavy je vždycky problém a málokdy malý. Může to být „jen“ otřes mozku, ale škála následků je bohatá. Fraktury lebky, mozkové kontuze, bezvědomí…

Co najdete v ceně

  • provedení osteoplastické dekompresivní kraniotomie
  • hospitalizace

O produktu

K úrazům lebky a mozku dochází většinou nárazem hlavy na jiný předmět, například při pádu na lyžích nebo z kola, ale také prudkou akcelerací hlavy, kdy k přímému nárazu nedojde. Podle délky bezvědomí a míry poškození mozku a lebečních kostí se úrazy dělí na lehké, tedy bez trvalých následků, přes střední až po těžké, u kterých hrozí smrt a je třeba provést náročnou neurochirurgickou operaci.

Zajímavá čísla

Co je dobré vědět o úrazech mozku a lebky.

43
Právě tolik cyklistů zemřelo na českých silnicích a cestách v roce 2021.
72 %
zemřelých cyklistů nemělo cyklistickou přilbu (2021).
20×
Tolikrát větší riziko smrti podstupuje cyklista bez přilby.

Nemáte zájem o kraniocerebrální trauma?

Před úrazem hlavy se musíte chránit především vy sami. Na to žádný preventivní program nestačí. Znamená to jednat s rozmyslem a nejít do zbytečného rizika. Při sportu je více než vhodné používat ochranné pomůcky, jako je třeba cyklistická nebo lyžařská helma.

Cyklistická nebo lyžařská přilba

  • ochrana hlavy
  • Kolem 800 Kč